โรคยอดฮิตของผู้สูงอายุ

1479736286010
contacttext

contactline

contactcall

โรคของผู้สูงอายุ
ปัจจุบันประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และผู้ที่เริ่มเข้าวัยผู้สูงอายุมักจะเริ่มมีความเสื่อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โดยปกติร่างกายจะเริ่มเสื่อมสภาพของอวัยวะต่าง ๆ ลงตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไป แต่จะเห็นได้อย่างชัดเจนคือ 50 ปีขึ้นไป และสิ่งที่ตามมาคือโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง ที่นี่เรามาดูกันนะคะว่าโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุคืออะไรกันบ้าง

1 โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นโรคยอดฮิตอันดับต้น ๆ ของผู้สูงอายุเลยทีเดียว
2 โรคเบาหวาน อันจะทำให้เกิดโรคอื่นตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด เป็นต้น
3 โรคไขมันในเลือดผิดปกติ ก่อให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตี
4 โรคตา อันได้แก่ ต้อกระจก จอประสาทตาเสื่อม น้ำวุ้นตาเสื่อม ส่งผลการใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นกัน
5 โรคกระดูกพรุน
6 โรคหลอดเลือดสมอง
7 โรคอัลไซเมอร์
8 โรคหลอดเลือดหัวใจ

1479736288144
contacttext

contactline

contactcall

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ดังกล่าว
1 ควบคุมอาหารของผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับร่างกาย หลีกเลี่ยง หวาน มัน เค็ม
2 ในบางรายที่สูบบุหรี่ และดื่มเหล้า ให้ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3 ควรดื่มน้ำเปล่าที่สะอาดให้เพียงพอกับร่างกาย
4 ควรออกกำลังกาย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
5 ควบคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนเกินไป
6 ทำจิตใจให้สดใส ไม่เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ
7 หมั่นสังเกตความผิดปกติต่าง ๆ ของร่างกาย ถ้าพบความผิดปกติควรปรึกษาแพทย์
8 ตรวจสุขภาพทุก ๆ 6-12 เดือน

ถ้าท่านดูแลสุขภาพกันดีแล้ว โรคภัยก็จะไม่สามารถเข้ามากล้ำกรายได้ง่าย สิ่งที่ลูกหลานของท่านอยากเห็นก็คือ ความไม่มีโรคของผู้สูงอายุ และท่านร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาว

1479736282495
contacttext

contactline

contactcall
Please follow and like us: