นอนอย่างไรไม่ให้แก่และสดชื่น

นอนอย่างไรไม่ให้แก่และสดชื่น

0
348
1479736280373
contacttext

contactline

contactcall

tired-girl-sleeping-in-the-library_1098-2836
การนอน ถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดที่ร่างกายต้องทำทุกวัน และนอกเหนือจากการพักผ่อนแล้ว สมองได้ใช้เวลานี้ในการบันทึกความจำในแต่ละวัน
การนอนในหนึ่งคืนนั้น แบ่งได้ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1 Non Rapid Eye Movement Sleep (NREM) คือ ช่วงที่นอนแล้วตาไม่กระดุกกระดิก
2 Rapid Eye Movement Sleep (REM) คือ ช่วงที่ลูกตามีการกลอกไปมา
ซึ่งช่วงแรกนั้นยังแบ่งย่อยเป็น 3 ระยะคิอ
– ระยะที่หนึ่ง คือช่วงเริ่มเข้านอน ยังไม่หลับดี ใช้เวลา 10 นาที
– ระยะที่สอง คือ ครึ่งหลับครึ่งตื่น ระยะนี้ใช้เวลา 30 นาที สมองส่วนที่หลับจะมีการบันทึกความจำ
– ระยะที่สาม คือ หลับลึก ช่วงนี้คลื่นสมองจะต่ำลงมาก อุณหภูมิร่างกายเริ่มลดลง เราจะเริ่มฝัน และระยะนี้เองจะมีฮอร์โมนที่ช่วยทำให้เราอ่อนวัย นั่นคือ Growth Hormones หลั่งออกมาด้วย ซึ่งฮอร์โมนนี้จะมีช่วงการหลั่งที่เต็มที่ในช่วงเที่ยงคืน ถึงประมาณตีหนึ่งครึ่ง และหลังจากนี้จะเข้าสูช่วง REM ลูกตาจะกลอกไปมาขึ้นลง ประมาณ 10 นาที การนอนจะกลับไปอยู่ในช่วง NREM ระยะ 3 2 และ 1 นั่นถือเป็น 1 รอบของการนอน

1479736281678
contacttext

contactline

contactcall

ดังนั้น ถ้าถามว่า คนเราควรนอนกี่ชั่่วโมงจึงจะดี ขอบอกว่า เวลาการนอนนั้นไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับการนอนให้มีประสิทธิภาพ คือ นอนให้หลับลึกได้เวลาพอดีกับ growth hormones หลั่งออกมา และมีลูปการนอนได้ 3-6 รอบการนอนในหนึ่งคืน และตื่นมาในตอนเช้าจะรู้สึกสดชื่น ไม่อ่อนเพลีย

และทิ้งท้ายสิ่งที่สำคัญที่เป็นตัวทำลาย growth hormaones นั่นคือ น้ำตาล ดังนั้นเราจึงไม่ควรกินอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลในช่วงหลังหกโมงเย็น ถ้าหิวให้หาอะไรที่เป็นโปรตีนทานแทน เพียงแค่นี้การนอนของคุณก็จะทำให้คุณหน้าตาอ่อนเยาว์ และสดชื่นได้ค่ะ

1479736296783
contacttext

contactline

contactcall

Comments are closed.